Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Dzień dobry!
Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to
rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu
znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i
innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem sklepu https://nnjl.pl
Informacja formalna na początek:
Sklep internetowy nnjl.pl, dostępny pod adresem internetowym nnjl.pl prowadzony
jest przez Justynę Śmigasiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „NNJL
Justyna Śmigasiewicz” z siedzibą na ul. Stanisława Moniuszki 21/5, 80-274 Gdańsk, wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki NIP 563 22 91 394, REGON 367 214 640.
Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór
takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci
informacji. Poniżej znajdziesz spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które
kolejno odpowiadamy.

1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

4: Skąd mamy Twoje dane osobowe?

5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Konto użytkownika – szczegóły
Zamówienia – szczegóły
Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły
Newsletter – szczegóły
Komentarze i opinie o produktach – szczegóły
Obsługa korespondencji – szczegóły
Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły
Archiwum – szczegóły
Marketing własny – szczegóły
Analiza, statystyka, optymalizacja – szczegóły

7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

9: Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

10: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?

11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

Google Analytics – szczegóły
Google Tag Manager – szczegóły
Google AdWords – szczegóły
Google AdSense – szczegóły

17: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszego sklepu?

18: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

§ 19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

20: Czym są logi serwera?

21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili
możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@nnjl.pl

1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Justyna Śmigasiewicz prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą:
NNJL Justyna Śmigasiewicz,
ul. Stanisława Moniuszki 21/5,
80-274 Gdańsk,
NIP 563 22 91 394, REGON 367 214 640.

2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o
niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji
nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz
szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail
kontakt@nnjl.pl

3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
● imię i nazwisko,
● adres zamieszkania,
● adres wykonywania działalności gospodarczej,

● numer NIP,
● adres e-mail,
● numer telefonu,
● dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
● numer rachunku bankowego,
● adres IP,
● wizerunek (zdjęcie profilowe),
● produkty, które oglądałeś w sklepie,
● szczegóły dotyczące złożonych zamówień,
● szczegóły dotyczące porzuconych koszyków,
● aktywność w odniesieniu do wiadomości wysyłanych w ramach newslettera,
● informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
● przeglądane postronny,
● czas spędzony na stronie,
● przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
● kliknięcia w poszczególne linki,
● źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
● przedział wieku, w którym się znajdujesz,
● Twoja płeć,
● Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
● Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu
przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

4: Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:
● rejestrujesz konto użytkownika,
● składasz zamówienie w sklepie,
● przesyłasz reklamacje lub odstępujesz od umowy,
● zapisujesz się do newslettera,
● dodajesz komentarz lub opinię o produkcie,
● kontaktujesz się z nami.
Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez
narzędzia, z których korzystamy:
● mechanizm sklepu i systemu newsletterowego gromadzą Twój adres IP,
● mechanizm sklepu gromadzi informacje na temat produktów, które oglądałeś,
szczegółów składanych zamówień, również tych niedokończonych,
● mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Twojej
aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak
otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.,
● Google Analytics gromadzi szereg informacji na temat tego, w jaki sposób korzystasz
z naszego sklepu.

5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie
wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie
wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco
monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy
się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek
pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem
kontakt@nnjl.pl

6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej
szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie
podstawy prawne przetwarzania.
● rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
● obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
● obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
● wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
● obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
● obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
● realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
● tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub
dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6
ust. 1 lit. f RODO,
● marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
● analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Konto użytkownika – szczegóły
Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta: adres e-
mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.
W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, w szczególności dane,
które mogą być wykorzystywane przy składaniu zamówień, takie jak imię i nazwisko, adres
zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności, numer NIP, numer telefonu. W ramach
edycji danych konta możesz również ustawić swój awatar, np. zdjęcie profilowe obejmujące
wizerunek.
Jeżeli zakładasz konto poprzez integrację z kontem w serwisie społecznościowym, na
podstawie Twojej uprzedniej autoryzacji uzyskamy dostęp do określonych danych
zgromadzonych w ramach konta w serwisie społecznościowym (imię i nazwisko, adres e-
mail, zdjęcie profilowe).
Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje Twój numer
IP, z którego korzystałeś, rejestrując konto użytkownika.
Co więcej, wykorzystujemy integrację narzędzia Google Analytics z mechanizmem konta
użytkownika. W ten sposób, dane zgromadzone przez kod śledzący Google Analytics na
temat Twojego korzystania z naszego sklepu przypisywane są do Twojego konta
użytkownika. Chodzi tu o informacje takie jak:
● informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
● przeglądane postronny,
● czas spędzony na stronie,
● przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
● kliknięcia w poszczególne linki,
● źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
● przedział wieku, w którym się znajdujesz,
● Twoja płeć,
● Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
● Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Analizujemy takie informacje na Twój temat w celu optymalizacji naszych stron
internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji, co stanowi
nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W każdej chwili możesz zmodyfikować informacje na Twój temat przekazane nam w
związku z rejestracją konta użytkownika. W sytuacji jednak, w której założyłeś konto z
wykorzystaniem integracji z kontem w serwisie społecznościowym, dane pobrane z tego
serwisu społecznościowego nie są możliwe do zmodyfikowania.
Dane przekazane przez Ciebie w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu
świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci
możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie
umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie
podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika. W każdej chwili
możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to usunięcia z naszej
bazy informacji o Twoich zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta. Dane o
zamówieniach przechowywane są w naszym archiwum do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń z umowy / przez cały okres funkcjonowania sklepu ze względu na
zapewnienie możliwości identyfikacji klienta powracającego, odtworzenia jego historii
zakupowej, przyznanych rabatów itp., co stanowi nasz uzasadniony interes, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zamówienia – szczegóły
Składając zamówienie w sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W
zależności od szczegółów zamówienia, katalog danych może być inny. Przykładowo, jeżeli
zamawiasz produkty fizyczne, musimy znać adres, pod który doręczyć Ci zamówienie. Jeżeli
prosisz o wystawienie faktury VAT na firmę, musimy znać numer NIP oraz adres
wykonywania działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
złożenia zamówienia.
Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia, zapisuje Twój
numer IP, z którego korzystałeś, składając zamówienie.
Każde zamówienie zapisywane jest w naszej bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym
przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak
zamówione produkty, wybrany sposób płatności, wybrany sposób dostawy, termin dokonania
płatności.
Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy
zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6
ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur),
uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków
podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie
obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby
ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również
identyfikacji klienta powracającego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.
1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a
następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach
archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia
roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mamy
obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może zawierać Twoje dane
osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa.
Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły
Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe
zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od
umowy.
Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy
wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od
umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub
procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu
terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane
wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.
Newsletter – szczegóły
Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje imię oraz adres e-mail. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Twój numer IP, z
którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację,
klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania
podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym,
posiadamy również informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości
kliknąłeś w linki itp.
Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są
w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Jeżeli chodzi o
przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie
przez nasz system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie
uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań
subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany
link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu
kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal
przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz
ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na
potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz
chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6
ust. 1 lit. f RODO.
W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania
newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach
newslettera lub po prostu kontaktując się z nami.
Komentarze i opinie o produktach – szczegóły
Dodając komentarz lub opinię o produkcie, musisz podać przynajmniej nazwę użytkownika,
która będzie przypisana do komentarza lub opinii (nazwa może zawierać dane osobowe, jak
np. imię lub nazwisko) oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale
niezbędne by dodać komentarz lub opinię. Możesz dodać również swój awatar (może
zawierać Twój wizerunek, np. zdjęcie) oraz podać adres swojej strony internetowej, jednak
nie jest to obowiązkowe.
Dane przekazane w związku z dodaniem komentarza lub opinii będą przetwarzane w celu
opublikowania komentarza lub opinii na stronie. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a) wynikająca z przesłania formularza służącego do publikacji komentarza
lub opinii. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, domagając się usunięcia komentarza lub
opinii.
Twój komentarz lub opinia będą publicznie dostępne na stronie przez czas jej dostępności w
Internecie, chyba że wcześniej zażądasz usunięcia komentarza lub opinii. W każdej chwili
możesz również zmodyfikować treść komentarza, jak również zmodyfikować przypisane do
niego dane jako o osobie, która dodała komentarz lub opinię.
Obsługa korespondencji – szczegóły
Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte
w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą
prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w
postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania
określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie
określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii
korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać
się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne
interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły
Jeżeli wystawiamy na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej,
która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje
dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas
obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami
regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).
Archiwum – szczegóły
W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się
powyżej, wskazaliśmy terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często
związane są z archiwizacją przez nas określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie
możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy
z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń.
Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Marketing własny – szczegóły
W ramach naszego sklepu korzystamy z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków.
W sytuacji, w której rozpoczniesz proces składania zamówienia, ale go nie ukończysz, nasz
system odnotuje ten fakt w celu podjęcia działań mających skłonić Cię do finalizacji
zamówienia. Tymi działaniami mogą być, w szczególności, wysyłka do Ciebie wiadomości e-
mail z zachętą do finalizacji zamówienia lub wyświetlenie targetowanej reklamy podczas
przeglądania Internetu.
Nasz sklep może również gromadzić informacje na temat Twojej aktywności i na tej
podstawie wyświetlać Ci targetowane reklamy podczas przeglądania Internetu. Jeżeli jednak
nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, informacje wykorzystywane w tym celu nie mają
charakteru danych osobowych. Dopiero z chwilą ich zestawienia z Twoimi danymi
osobowymi zgromadzonymi w koncie użytkownika, nabierają charakteru danych osobowych.
Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na marketingu własnych produktów.
Analiza, statystyka, optymalizacja – szczegóły
Zbieramy informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas
przeglądania naszych stron internetowych, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy
podstronami, czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te poddajemy
analizie w celu optymalizacji naszych stron pod kątem doświadczenia użytkownika,
skuteczności i konwersji. W większości przypadków informacje przetwarzane w ten sposób
nie mają charakteru danych osobowych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jesteś
zarejestrowanym użytkownikiem. Wtedy możemy zestawiać te informacje z innymi Twoimi
danymi zgromadzonymi w koncie użytkownika.
Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji naszych stron
internetowych.

7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu
przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu
odrębnemu celowi przetwarzania.

8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług
świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych
usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy,
którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:
● hostingodawca nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława
Medweckiego 17, 31-870 Kraków– na serwerze przechowywane są Twoje dane
osobowe,
● The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp – w celu korzystania z systemu
MailChimp, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do
newslettera,
● InPost Express sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków,
NIP: 6793108059 – w celu dostawy zamówień składanych przez Użytkownika w
Sklepie.
● InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552
Kraków, NIP: 6793081395 – w celu dostawy zamówień składanych przez
Użytkownika w Sklepie.
● biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i
innych dokumentach księgowych,
● przelewy24, payU oraz PayPal – w celu realizacji płatności elektronicznej;
● Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach pakietu G-
Suite, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
● osoby, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem
technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich
danych osobowych,
● podwykonawcy, którzy mogą brać udział w świadczeniu na Twoją rzecz usług
prawnych oraz odpowiadać na Twoje wiadomości e-mail.

Ponadto, bierzemy udział w programie Zaufane Opinie Ceneo. W procesie składania
zamówienia możesz wyrazić zgodę na przekazanie Twoich danych związanych z
zamówieniem w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.
Jeżeli wyrazisz taką zgodę, Twoje dane zostaną udostępnione spółce Ceneo pl. Sp. z o.o.,
która stanie się w ten sposób administratorem Twoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Ceneo opisane są w regulaminie Ceneo:
http://info.ceneo.pl/regulamin/.
Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie
niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w
szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w
których znajdują się Twoje dane osobowe.
Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być
udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do
danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy,
prokuratury.
Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji
związanych z korzystaniem z naszego sklepu. Chodzi, w szczególności, o następujące
informacje:
● informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
● przeglądane postronny,
● czas spędzony na stronie,
● przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
● kliknięcia w poszczególne linki,
● źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
● przedział wieku, w którym się znajdujesz,
● Twoja płeć,
● Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
● Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Informacje te same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych.
Ponieważ informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy,
informacje te przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach
wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo, informacje te
wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania
nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a
także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach,
witrynach i aplikacjach. Szczegóły w tym zakresie postaraliśmy się opisać w dalszej części
niniejszej polityki, w ramach wyjaśnień poświęconych poszczególnym narzędziom.

9: Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich
przekazywaniem do państw trzecich.
Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z
narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach
trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom
ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez
RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze
standardowych klauzul umownych.
Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach
trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:
● system mailingowy MailChimp, którego dostawcą jest Rocket Science Group LLC,
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA – w zakresie Twojego
imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych z Twoimi
reakcjami na wysyłane przez nas wiadomości,
● usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich
danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych,
które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.
Zarówno Rocket Science Group LLC jak Google Ireland Limited zapewniają odpowiedni
poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności
przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy
Shield. Poniżej znajdują się linki prowadzące do potwierdzeń uczestnictwa w programie
Privacy Shield, gdzie możesz zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych
osobowych przez te podmioty.
● Google: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI,
● MailChimp: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG.
Przypominamy w tym miejscu również, że korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą
gromadzić anonimowe informacje na Twój temat. Wspominaliśmy o tym już kilkukrotnie w
ramach niniejszej polityki, w tym również w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Dostawcy
tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery
zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki
(USA).

10: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany

decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności
od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te
nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie
wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.
Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane
reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach naszej strony czy
też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie
behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w
szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz
z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj:
http://www.youronlinechoices.com.
Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji,
które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w
szczególności:
● informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
● przeglądane postronny,

● czas spędzony na stronie,
● przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
● źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
● przedział wieku, w którym się znajdujesz,
● Twoja płeć,
● Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
● Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują
się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na
Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców
poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.
Wyjątkiem od anonimowego charakteru informacji, o których mowa powyżej, jest sytuacja, w
której posiadasz w naszym sklepie konto użytkownika. Wtedy informacje te mogą być
zestawiane z Twoimi danymi zgromadzonymi w koncie użytkownika. W dalszym ciągu
jednak nie podejmujemy, z wykorzystaniem tych informacji, wobec Ciebie decyzji
opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które
wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie
wpływały. Uważamy, że działania w zakresie kierowania do Ciebie reklam w zależności od
Twojej aktywności w naszym sklepie oraz podejmowanie działań optymalizacyjnych nie
wpływa na Ciebie w istotny sposób. Dlatego w tym zakresie opieramy się na naszym prawnie
uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?


RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych:
● prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
● prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
● prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy
przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub
przetwarzamy je bezpodstawnie),
● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia
zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy
przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy
przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje
dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
● prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane
osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz

nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
● prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką
zgodę wyraziłeś,
● prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy
dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo
w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony
uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i
nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych
osobowych.
Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli
uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia
przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym,
jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że
wyślesz wiadomość na adres kontakt@nnjl.pl.

Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco
przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz
wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych.

12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasz sklep, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki
cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym
(np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system
teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich
(cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane
określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać
dostęp w określonych celach.
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na
Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy
kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z
tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?


Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki
cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą
elektroniczną.
Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą
elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie
przez nas z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy
Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj.
zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać
używanie części funkcji dostępnych w naszym sklepie oraz powodować trudności w
korzystaniu z naszego sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują
cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych,
przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym sklepie
mogą być dla Ciebie niedostępne.

14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki
internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również
blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane
wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.
Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z
niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych
plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie
incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.
Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies,
takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może
zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.
Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi
rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy
behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać
używanie części funkcji dostępnych w naszym sklepie oraz powodować trudności w
korzystaniu z naszego sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują
cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych,
przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym sklepie
mogą być dla Ciebie niedostępne.

15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
poszczególnych mechanizmów sklepu, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu do
konta, zapamiętanie ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do
koszyka.


W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez
Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami
cookies.
Pliki cookies własne wykorzystywane są również do obsługi mechanizmu odzyskiwania
porzuconych koszyków.

16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszego sklepu funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
● Google Analytics,
● Google Tag Manager,
● Google AdWords,
● Google AdSense,
● Facebook Custom Audiences,
● Facebook, Pinterest (pliki cookies narzędzi społecznościowych),
● Disqus,
● YouTube.
Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały
poniżej.
Google Analytics – szczegóły
Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie
realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na
tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony
specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy
Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod
śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z
naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do
serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed
przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do
serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją
przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi
Google.
Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które
pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google
Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy
dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:
● informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
● podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego sklepu,

● czas spędzony w naszym sklepie oraz na jego podstronach,
● przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
● źródło, z którego przechodzisz do naszego sklepu.
Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:
● raporty demograficzne i zainteresowań,
● remarketing,
● funkcje raportowania o reklamach, user-ID.
W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do
jakich mamy dostęp, to, w szczególności:
● przedział wieku, w którym się znajdujesz,
● Twoja płeć,
● Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
● Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu
bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na
świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google
Analytics i Google Analytics 360.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google
danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z
tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Google Tag Manager – szczegóły
Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umożliwiającego zarządzanie
tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie
kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i
podejmować działania mające na celu ulepszanie naszego sklepu. Google Tag Manager
nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację, jednakże narzędzie to
powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane.
Google AdWords – szczegóły
Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords
obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym
interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.  
Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim
urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej
aktywności w naszym sklepie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacją jesteśmy w
stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależności od Twoich zachowań w
naszym sklepie. Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt, informacja o tym fakcie
zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będziemy mogli skierować
do Ciebie reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą.
Reklama ta zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez
Ciebie z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp.
Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które
pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że
nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale
w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te
działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google. 
My, korzystając z Google AdWords, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców,
do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje
decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.
Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google
na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego
konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.
W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup
docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy
tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy
docelowe.
Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami
reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/. 
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google
danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z
tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Google AdSense – szczegóły
Wyświetlamy na naszych stronach reklamy w ramach sieci Google AdSense obsługiwanej
przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w
tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie,
polegającym na monetyzacji treści przez nas publikowanych.  
Nasza strona, w związku z wyświetlaniem na niej reklam w ramach sieci AdSense, zawiera
tagi reklam, które wydają Twojej przeglądarce internetowej polecenie wysłania żądania treści
reklamowej z serwerów Google. Wraz z treścią reklamową serwer wysyła także plik cookie.
Pliki cookies wykorzystywane są do wyświetlania reklam na podstawie Twoich poprzednich
odwiedzin na naszej stronie lub w innych witrynach internetowych. AdSense używa plików
cookie również po to, by poprawiać jakość reklam. Często zastosowania to m.in. kierowanie
reklam na podstawie tematów, które Cię interesują, ulepszanie raportów o skuteczności
kampanii i pomijanie reklam, które już widziałeś.
Podkreślamy, że my, korzystając z Google AdSense, nie gromadzimy jakichkolwiek danych,
które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że
nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale
w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te
działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google. 
Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google
na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego
konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.
W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup
docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy
tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy
docelowe.
Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami
reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/. 
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google
danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z
tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Facebook Custom Audiences – szczegóły
W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S.
California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup
Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów
reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie
uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w
naszym sklepie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w
sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny.
Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów
Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach
Zjednoczonych Ameryki (USA).
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na
Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszych stronach możesz trafić
do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób
należących do tych grup.
Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi
informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i
wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania
Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w
polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z
poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami
prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie:
https://www.facebook.com/ads/settings.
Narzędzia społecznościowe – szczegóły
Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia
społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy
społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, Pinterest.
Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu
społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu
społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu
społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o
żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.
Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika,
odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki
internetowej.
Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby
personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z
przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim
jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę.
Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez
administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np.
doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja
własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób
informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów
serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i
politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.
Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów
tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz naszą stroną nie będąc zalogowanym do
swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej
ograniczony zestaw informacji.
Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu
będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w
danym serwisie społecznościowym.
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie,
to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również
całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia
dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych
informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o
kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku.
Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem
wtyczek osadzonych na naszej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie
widoczne w Twoim profilu.
Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów
społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres
gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów,
jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania
ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w politykach
prywatności poszczególnych usługodawców:
● Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
● Instagram – https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388,
● Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.
Disqus – szczegóły
Na naszej stronie wykorzystywany jest system komentarzy Disqus obsługiwany przez
zewnętrzny podmiot, tj. Disqus, Inc., 717 Market St San Francisco, CA 94103, USA.
Gdy wyświetlasz stronę zawierającą komentarze obsługiwane przez system Disqus, Disqus
wysyła jeden lub więcej plików cookies do Twojego urządzenia, które identyfikują Twoją
przeglądarkę internetową. Pliki cookies Disqus odpowiedzialne są za prawidłowe
funkcjonowanie systemu komentarzy, w szczególności usprawniają proces logowania się. W
ramach plików cookies Disqus gromadzone są również informacje w jaki sposób korzystasz
z naszej strony (np. podstrony, który odwiedzasz, linki, w które klikasz) w celu analizy Twojej
aktywności oraz personalizowania wyświetlanych Ci w ramach systemu Disqus treści, w tym
reklam.
Jeżeli Disqus wyświetla reklamy, korzysta z technologii wspierających ten proces, takich jak
Google, Polymorph, ServeBid, które mogą ustawiać cookies na potrzeby personalizacji
marketingu, powiązania reklam z późniejszymi aktywnościami, limitowania jak często
wyświetlane są Ci poszczególne reklamy.
Pamiętaj, że z systemu komentarzy Disqus korzystasz jako jego własny użytkownik, na
podstawie regulaminu oraz polityki prywatności Disqus. Disqus jest samodzielnym,
niezależnym od nas podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
Szczegółów w zakresie zasad korzystania z systemu Disqus, w tym ochrony prywatności,
możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez Disqus:
● regulamin:https://help.disqus.com/en/articles/1717102-terms-of-service#publisher-
terms-of-service-agreement,
● polityka prywatności: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-
policy.
Hotjar – szczegóły
Korzystamy z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować
naszą stronę pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej, co stanowi
nasze prawnie uzasadniony interes. Narzędzie zapewniane jest przez zewnętrzny podmiotu,
tj. Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ
1000, Malta.
Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania
wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. W
ramach narzędzia Hotjar nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją
identyfikację, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy. Informacje, do
jakich mamy dostęp w ramach Hotjar to, w szczególności:
● informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
● podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
● czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
● przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
● źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
● miejsca, w które klikasz myszką.
W celu korzystania z Hotjar, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod
śledzący Hotjar. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited. Zgromadzone
w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Hotjar w ramach
pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar ani my wykorzystujemy tych informacji do
Twojej identyfikacji.
Możesz sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar Twojego profilu użytkownika, przechowywania
przez Hotjar informacji na temat Twojego korzystania z naszej strony oraz wykorzystywania
plików cookies Hotjar tutaj: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach
Hotjar, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Hotjar:

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

SoundCloud – szczegóły
Na naszych stronach osadzane są widgety SoundCloud pozwalające Ci odtwarzać nagrania
dostępne w serwisie SoundCloud bezpośrednio z naszych stron. Operatorem serwisu
SoundCloud jest SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Niemcy.
Kiedy odwiedzasz stronę z osadzonym widgetem SoundCloud, SoundCloud otrzymuje pewne
informacje, w tym informacje o odwiedzonej witrynie oraz interakcjach z widgetem.
SoundCloud i widget mogą Cię rozpoznawać, w szczególności z wykorzystaniem technologii
plików cookies. SoundCloud wykorzystuje gromadzone w ten sposób informacje do
zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w
zakresie świadczonych przez SoundCloud usług, jak również w celach personalizacji i
reklamy.
Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie SoundCloud, korzystasz z usług
świadczonych drogą elektroniczną przez SoundCloud. SoundCloud jest samodzielnym,
niezależnym od nas podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
Szczegółów w zakresie zasad korzystania z SoundCloud, w tym ochrony prywatności,
możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez SoundCloud:
● regulamin: https://soundcloud.com/terms-of-use,
● polityka prywatności: https://soundcloud.com/pages/privacy,
● polityka cookies: https://soundcloud.com/pages/cookies.
YouTube – szczegóły
Na naszych stronach osadzane są widgety YouTube pozwalające Ci odtwarzać nagrania
dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio z naszych stron. Serwis YouTube obsługiwany
jest przez Google LLC.
Wideo osadzane są na stronie w trybie ochrony prywatności. Bazując na informacjach
udostępnianych przez YouTube, oznacza to, że żadne pliki cookies nie są zapisywane na
Twoim urządzeniu ani Google nie gromadzi jakichkolwiek informacji na Twój temat, dopóki
nie odtworzysz nagrania.
Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje
informacje, że odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli nie
posiadasz konta Google czy nie jesteś akurat zalogowany. Jeśli zalogowałeś się do konta
Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej
stronie do Twojego konta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania
i wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym
zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności
zostały opisane w polityce prywatności Google. 
Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo
bezpośrednio Twojemu profilowi, przed odtworzeniem wideo musisz się wylogować ze
swojego konta. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek
stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na naszych
stronach filmami z serwisu YouTube wykorzystywane są przez Google w celu zapewnienia
prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie
świadczonych przez YouTube usług, jak również w celach personalizacji i reklamy.
Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystasz z usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym,
niezależnym od nas podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz
szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube:
● regulamin: https://www.youtube.com/t/terms,
● polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.

17: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszego sklepu?

Tak, korzystamy z narzędzi Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Custom
Audiences, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności w
naszym sklepie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego
plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również
tutaj.

18: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzystamy z Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których możemy kierować
reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak
wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach
naszego sklepu. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego
plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również
tutaj.

19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji
opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej
jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej
znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.
● ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
● wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,
● dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
● tryb incognito w przeglądarce internetowej,
● ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
● mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony,

● Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
● Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/,
● Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings,
● HotJar Opt-out: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

20: Czym są logi serwera?

Korzystanie ze sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywany jest sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w
logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane
są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a
ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem.

21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i
zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich
starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie
kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po
prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres kontakt@nnjl.pl